beohem-3, dobrodošli

Beohem-3 d.o.o. je preduzeće za uvoz, izvoz, zastupanje stranih firmi i distribuciju farmaceutskih proizvoda.

Naša delatnost obuhvata kompletnu uslugu u oblasti lekova i medicinskih sredstava, uključujući registraciju i regulativu proizvoda za naše strane partnere, uvoz, marketing i prodaju.

Sa vizijom kontinuiranog razvoja putem pružanja najbolje moguće usluge u zastupanju i distribuciji proizvoda svetski poznatih kompanija, preduzeće je osnovano u Beogradu 1997. godine.

Nastojimo da uspostavimo i negujemo dugotrajne poslovne odnose, posvećeni smo kvalitetu i ispunjavanju očekivanja korisnika naših usluga.
 

Novosti

08.02.2016. Beohem-3 d.o.o. je sertifikovan u skladu sa standardom OHSAS 18001:2007 za oblast upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu

07.10.2015. Više medicinskih sredstava kompanije Unisis iz Japana dobila su dozvolu za stavljanje u promet od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva

integrisani sistemi menadžmenta

       

ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001
Želimo da efektivno odgovaramo na zahteve tržišta, stoga smo 2008. u procese rada implementirali sistem menadžmenta kvalitetom usklađen sa standardom ISO 9001. Odgovornost prema životnoj sredini rezultirala je uvođenjem sistema menadžmenta prema ISO 14001, a upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu sertifikovano je u skladu sa standardom OHSAS 18001.